Poslání Centra Vzdělávání Dospělých

Posláním Centra Vzdělávání Dospělých (CVD) je realizovat vzdělávací kurzy pro rozšíření kvalifikace v přátelské kolegiální atmosféře odborníky s dlouholetou praxí.

Zaměřujeme se zejména na kurzy v řemeslných a službových oborech.

Až 30 % účastníků kurzů u nás studuje na základě doporučení od našich absolventů.